μετάδοση κορωνοϊού και παιδιά

Τα παιδιά μεταδίδουν σπάνια τον κορωνοϊό υποστηρίζουν νέες ιατρικές έρευνες

Τονίζοντας ότι τα σχολεία θα μπορούν να ανοίξουν ξανά το φθινόπωρο εάν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας