Μεγαλώνοντας δίγλωσσα παιδιά.

Μεγαλώνοντας δίγλωσσα παιδιά.

Με τον όρο Διγλωσσία εννοούμε την παράλληλη κατάκτηση δύο γλωσσών στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού,…