Μαμά γιατί δεν μιλάνε για εμάς; μια γλυκιά γλυκιά ιστορία

“Μαμά γιατί δεν μιλάνε για εμάς;” μια “γλυκιά γλυκιά” ιστορία

Μαμά γιατί δεν μιλάνε για εμάς; Θυμάμαι ακόμα την ερώτηση του με εκείνο το υγρό βλέμμα να με καρφώνει…