μαθαίνω στα παιδιά να λένε ευχαριστώ και να το κάνουν πράξη