μαθαίνω να φέρομαι

Μεγαλώνοντας ευγενικά παιδιά

Οι καλοί τρόποι ξεκινάνε από το σπίτι και οι γονείς είναι πάντα το καλύτερο παράδειγμα!