μαθαίνω να μελετώ

Μελέτη στο σπίτι: πώς να γίνει αποτελεσματική κι ευχάριστη

Μαθαίνοντας από νωρίς το παιδί πώς να μελετά μόνο του στο σπίτι αποκτά βάσεις για καλές σχολικές επιδόσεις