μαθαίνω να δίνω

Είναι γεγονός, ο αλτρουισμός ξεκινάει απ’ όταν είμαστε μωρά

Και το αποδεικνύει και η επιστήμη μέσα από μία νέα μελέτη

Αγάπη σημαίνει προσφέρω

Και μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά μας τη σημασία της προσφοράς με το παράδειγμά μας

Παίζω, μεγαλώνω, μαθαίνω να προσφέρω

Πρωτοβουλία εταιρείας παιχνιδιών μάς μαθαίνει να δίνουμε χαρά με ό,τι δεν παίζουμε πια