μαθαίνοντας στα παιδιά να σέβονται και να αγαπάνε τα ζώα

Τιμάμε την Παγκόσμια Μέρα Ζώων – 4 Οκτωβρίου

Και μαθαίνουμε στα παιδιά να σέβονται και να αγαπάνε όλα τα ζώα κάθε μέρα!