μήνυμα ακαδημαϊκού ενθάρρυνσης για τους γονείς

Rachel Elizabeth Cargle: «Αγαπητοί γονείς, τα πάτε μια χαρά!»

Το μήνυμα της ακαδημαϊκού, που δίνει δύναμη σε όλους τους γονείς να συνεχίσουν