λεξιλόγιο

Έχει σημασία ο τρόπος που μιλάμε για τα παιδιά μας;

Η γλώσσα που βιώνουν τα παιδιά στο σπίτι μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία τους στο σχολείο.

Για να ενισχύσετε τις γλωσσικές δεξιότητες ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας, σκεφτείτε την αναπόληση

Η μελέτη «Parent talk» συγκρίνει την αναπόληση, την κοινή χρήση βιβλίων και το παιχνίδι ως μεθόδους εκμάθησης λεξιλογίου