κορωνοϊός και ψυχικές επιπτώσεις στα παιδιά

Το παιχνίδι με τους συνομηλίκους παραμένει ζωτικής σημασίας ανάγκη για τα παιδιά

Με τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης πρέπει να ξαναμπεί στη ζωή τους συνιστούν οι ειδικοί

Θα έχει η καραντίνα ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά;

Κι αν ναι πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε να τις ξεπεράσουν