καμπύλη σακχαρου

Καμπύλη σακχάρου: Μια απαραίτητη εξέταση στην κύηση!

Η εξέταση αυτή μετρά την ικανότητα του οργανισμού να μεταβολίζει τη γλυκόζη, για να παράγει ενέργεια.