καλός μαθητής

Τι κοινό έχουν οι …καλοί μαθητές;

Η ενθάρρυνση της φιλομάθειας και η στήριξη των γονιών είναι μερικά από τα κλειδιά της επιτυχίας