καλλιτεχνικές προκλήσεις

Μένουμε σπίτι και γινόμαστε έργο τέχνης… μαζί με τα παιδιά!

Γράψτε το δικό σας κεφάλαιο στην ιστορία της τέχνης και γίνετε κομμάτι ενός διάσημου πίνακα!