καλλιεργώντας στα παιδιά τη συνειδητότητα

Μαθαίνουμε στα παιδιά την τέχνη της σιωπής

Η ηρεμία και η ησυχία είναι πολύτιμα δώρα που μπορούν τα παιδιά να αξιοποιούν στην καθημερινότητά τους