καθιστή γιόγκα

Ασκήσεις γιόγκα από την καρέκλα του γραφείου σου

Ο καλύτερος και πιο εύκολος τρόπος διατάσεων που προλαμβάνει δυσκαμψία, πιάσιμο και αυχενικό