καθήκοντα

Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι η καλύτερη εποχή για να γίνει ένα παιδί πιο υπεύθυνο και περισσότερο αυτόνομο

Χαλαρά και με την άνεση του χρόνου, μπορεί να αρχίσει να αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες

Μερικά απλά καλοκαιρινά μαθήματα ενσυναίσθησης κι ευαισθησίας

Γιατί τα πιο σημαντικά μαθήματα ζωής γίνονται εκτός σχολείου

Οι καλύτεροι βοηθοί του κόσμου

Το να βοηθάνε τα παιδιά στις δουλειές του σπιτιού τα κάνει υπεύθυνα και τους δίνει χαρά!