Θεόφιλος και δράση bag buddies

Η δράση “BAG BUDDIES” συνεχίζεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Για άλλη μια χρονιά ο φιλανθρωπικός οργανισμός “Θεόφιλος” προσφέρει με τη βοήθεια όλων σχολικά είδη