η σημασία της αγκαλιάς

21/1 Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς – η πιο τρυφερή μέρα!

Όλοι χρειαζόμαστε μια αγκαλιά, πάντα υπάρχει αφορμή κι έχει πολλά οφέλη για την υγεία!