Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Προκλήσεις και ευκαιρίες από τη χρήση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για παιδιά και εφήβους

Με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2024, εξετάζουμε τους κινδύνους που απορρέουν από την χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών