«Ερωτευμένοι» ένα βιβλίο που διαβάζεται με την καρδιά