εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον αυτισμό

Με μία νέα καμπάνια ενημέρωσης το Sesame Street ευαισθητοποιεί σε θέματα αυτισμού

Τονίζοντας τη σημασία μιας έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης αλλά και τη βοήθεια της χρήσης της τεχνολογίας