εκρήξεις

Δείτε πώς να αναπτύξετε τις 5 κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες που χρειάζεται το παιδί σας για να τιθασεύσει τις εκρήξεις.
Ναι, μπορείτε να εκπαιδεύσετε το νήπιό σας να έχει λιγότερα ξεσπάσματα – και μάλιστα μέσα από το παιχνίδι

Δείτε πώς να αναπτύξετε τις 5 κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες που χρειάζεται το παιδί σας για να τιθασεύσει τις εκρήξεις.