εκπαιδεύοντας τα παιδιά στην κοινωνική δικαιοσύνη

Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για ειδήσεις και θέματα επικαιρότητας

Και κυρίως πώς να τα προετοιμάσετε ώστε να μην πιστεύουν όλα όσα φτάνουν στα αφτιά τους