εκμάθηση τουαλέτας

Από την «εκπαίδευση» στην «εκμάθηση τουαλέτας» με τον τρόπο της Montessori

8 φράσεις εμπνευσμένες από τη Montessori για χρήση σε κάθε στάδιο της μετάβασης στη χρήση τουαλέτας