δυσκολία στο φαγητό

Γιατί δεν πρέπει να πιέζουμε ένα παιδί στο φαγητό

Η πίεση έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, δείτε τι είναι καλύτερο να κάνετε