δραστηριότητες για νήπια

Δραστηριότητες στην κουζίνα που μπορείτε να αναθέσετε σε ένα νήπιο

Μετατρέψτε το χώρο σε εργαστήριο μάθησης και δημιουργίας για το παιδί, εφαρμόζοντας τις ιδέες που προτείνει μια blogger μαμά ενός 3χρονου κοριτσιού η οποία ακολουθεί τη μοντεσσοριανή μέθοδο.