δραστηριοτηταα

Επιτραπέζια παιχνίδια και Δυσλεξία: Jenga, ένα παιχνίδι με πολλές χρήσεις!!

  Τα επιτραπέζια παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παιδαγωγικά παιχνίδια – ασκήσεις στα προγράμματα…