Διδώ Σωηρίου

Διδώ Σωτήριου – πέθανε σαν σήμερα, στις 23/9/2004

Τιμάμε την σημαντική συγγραφέα που μεταξύ άλλων έγραψε τα “Ματωμένα χώματα”