διαχειρίση φόβου

Και μόνο η απλή παρουσία των γονέων επηρεάζει την απόκριση του φόβου και τη μάθηση των φοβιών των παιδιών

Η παρουσία ενός γονέα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος του παιδιού ανταποκρίνεται στον φόβο, σύμφωνα με νέα μελέτη