διακοπές και ψυχική υγεία

Οι διακοπές κάνουν τα παιδιά ευτυχισμένα για πολύ-πολύ καιρό αργότερα

Είναι επίσημο: η ευεργετική δράση τους διαρκεί για μήνες, όπως επιβεβαιώνει κι η επιστήμη