Διαγωνισμός στιχουργικής από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Τα δικαιώματα των παιδιών γίνονται τραγούδι!

Διαγωνισμός στιχουργικής από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού