Διαβάζοντας δυνατά και οφέλη

Διαβάζοντας δυνατά – κάθε μέρα

Μπορεί η Παγκόσμια Ημέρα Ανάγνωσης – World Read Aloud Day να ήταν στις 1/2 αλλά καλό είναι να την τιμάμε κάθε μέρα