γραφοκινητική ανάπτυξη

Το παιχνίδι έξω από το σπίτι βοηθά στη γραφή και το διάβασμα

Καθώς βελτιώνει τις δεξιότητες που χρειάζονται για να γράφουν και να διαβάζουν