γονικές συγκρούσεις

Η έκθεση σε ενδοοικογενειακές συγκρούσεις προβλέπει ανασφαλή προσκόλληση και προβληματικές συμπεριφορές σε μελλοντικές σχέσεις

Οι σχέσεις μεταξύ των γονέων επηρεάζουν σημαντικά τα μοτίβα συμπεριφορών που θα υιοθετήσουν στις σχέσεις τους τα παιδιά τους μεγαλώνοντας