γνωστική ικανότητα

Ένα φιλάκι, δύο φιλάκια, τρία φιλάκια

Κι όμως τα μωρά καταλαβαίνουν πότε μετράτε μαζί τους