απώλεια νεογνού

Ισχύς εν τη ενώσει – διαχείριση πένθους για νέους μπαμπάδες

Μια διαφορετική ομάδα ποδοσφαίρου ενώνει μπαμπάδες που έχασαν ένα νεογέννητο