αλλαγές στη συμπεριφορά

Τα ‘χει πιάσει η άνοιξη!

Διάσπαση προσοχής, έλλειψη συγκέντρωσης, περίσσευμα ενέργειας – ναι μπορεί να έχουν τον «πυρετό της άνοιξης»…