ακολουθία κανόνων

Τι είναι σημαντικό να μάθει ένα παιδί στο νηπιαγωγείο

Εκτός από τις πρώτες μαθησιακές βάσεις, το να εξελίξει τις κοινωνικές του δεξιότητες