αγένεια

Τι να κάνετε όταν το παιδί σας δεν είναι ευγενικό με τους άλλους

Σε ποια ηλικία μπορείτε να αρχίσετε να το μυείτε στους κανόνες «καλής συμπεριφοράς» και με ποιον τρόπο θα το καταφέρετε.

Μαθήματα συμπεριφοράς: Το κακό είναι πάντα πιο εύκολο και αντιγράφεται γρήγορα

Για αυτό οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί στο τι παράδειγμα δίνουν