έξυπνο κόλπο για να έχεις πάντα μπανάνες στη διάθεσή σου

Freeze! Αποστολή: Μπανάνες στον πάγο

Ένα κόλπο για να έχεις πάντα στη διάθεσή σου το αγαπημένο φρούτο των παιδιών