έλλειψη κοινωνικού παιχνιδιού και κίνδυνοι ψυχικής υγείας

Το παιχνίδι με τους συνομηλίκους παραμένει ζωτικής σημασίας ανάγκη για τα παιδιά

Με τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης πρέπει να ξαναμπεί στη ζωή τους συνιστούν οι ειδικοί