έκφραση συναισθημάτων μέσα στη σχολική τάξη

Το post-it που μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα σε μια σχολική τάξη

Ένας διαφορετικός πίνακας δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους