έκθεση ζωγραφικής για το παιδί

Το παιδί και ο κόσμος του: Ομαδική έκθεση ευαισθητοποίησης

Σύγχρονοι καλλιτέχνες ενώνουν τη φωνή τους για την προάσπιση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού