TOP

Στηρίζουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού

Γιατί ο θηλασμός μπορεί να κάνει τη διαφορά στην υγεία του μωρού σου και στην υγεία του πλανήτη

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού-World Breastfeeding Week (WBW) της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (WABA) γιορτάζεται κάθε 1-7 Αυγούστου, από το 1992 και στην Ελλάδα κάθε 1-7 Νοεμβρίου, από το 1996 από υποστηρικτές του θηλασμού σε πάνω από 170 χώρες. Εγκρίνεται και υποστηρίζεται από τη UNICEF, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τη  Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και Υπουργεία Υγείας σε πολλές χώρες.
Βασίζεται στη Διακήρυξη Innocenti του 1990 (η οποία επαναϋιοθετήθηκε από την αναθεωρημένη Διακήρυξη Innocenti 2005), στους Δέκα Κρίκους για την Ανατροφή του Μέλλοντος (Ten Links for Nurturing the Future) και στη Στρατηγική για τη Βρεφική και την Παιδική Διατροφή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και της UNICEF. Κυριότεροι συνεργάτες της WABA είναι το Διεθνές Δίκτυο Δράσης για την Παιδική Διατροφή  (International Baby Food Action Network – IBFAN), ο Διεθνής Σύνδεσμος Θηλασμού (La Leche League International – LLLI), ο Διεθνής Σύνδεσμος Συμβούλων Θηλασμού (International Lactation Consultant Association – ILCA), η Διεθνής Οργάνωση «Καλή Αρχή» (Wellstart International), η Ιατρική Ακαδημία για τον Θηλασμό (Academy Of Breastfeeding Medicine – ΑΒΜ). Η WABA συμβουλεύει τη UNICEF και ως μη-κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) αποτελεί ειδικό σύμβουλο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (Economic and Social Council of the United Nations – ECOSOC).

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού(ΠΕΜΘ) 2020

World Breastfeeding Week(WBW) 2020

της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό

(World Alliance for Breastfeeding Action – WABA)

#WBW2020 #WABA #SupportBreastfeedingForAHealthierPlanet #breastfeeding #SDGs #worldbreastfeedingweek2020 #ΠΕΘ2020

 

Η #ΠΕΘ2020 / #WBW2020 θα επικεντρωθεί στην επίδραση της βρεφικής διατροφής στην περιβαλλοντική/κλιματική αλλαγή και την επιτακτική ανάγκη να προστατέψουμε, προωθήσουμε και υποστηρίξουμε τον θηλασμό για την υγεία του πλανήτη και των κατοίκων του. Το θέμα συνάδει με τη Θεματική Ενότητα 3* της Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ 2030 για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) η οποία τονίζει τη σχέση ανάμεσα στον θηλασμό και την περιβαλλοντική/κλιματική αλλαγή.

Περιβάλλον: Το μητρικό γάλα είναι μία φυσική, ανανεώσιμη τροφή η οποία είναι περιβαλλοντικά ασφαλής, παράγεται και παρέχεται χωρίς να προκαλεί μόλυνση στο περιβάλλον, χωρίς να χρειάζεται συσκευασία ή να προκαλεί απόβλητα.
Κλιματική αλλαγή: Η παραγωγή υποκατάστατων μητρικού γάλακτος και η κατανάλωσή  τους προκαλούν εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου (GHG) τα οποία επιταχύνουν το παγκόσμιο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (WABA) εφαρμόζει την προσέγγιση της θερμής αλυσίδας για συνεργασία μεταξύ τομέων και βαθμίδων για να δημιουργήσει ένα κοινό σκοπό με ομάδες που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα. Μαζί, χρειάζεται να τονίσουμε τη σχέση μεταξύ του θηλασμού και του περιβάλλοντος.

Υποστηρίζουμε τον θηλασμό για έναν πιο υγιή πλανήτη!

Το λογότυπο της #ΠΕΘ2020 αντιπροσωπεύει τη φετινή στόχευση για την υποστήριξη του θηλασμού για έναν πιο υγιή πλανήτη. Η τριάδα του λογότυπου Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) υποστηρίζεται από απλωμένα χέρια, υποδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας για την υποστήριξη του θηλασμού. Η καμπύλη γραμμή που πλαισιώνει την τριάδα του λογότυπου Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) αντιπροσωπεύει τον πλανήτη μας και την επίδραση της βρεφικής διατροφής στην περιβαλλοντική/κλιματική αλλαγή. Το πράσινο χρώμα αντιπροσωπεύει τη θεματική ενότητα 3 της Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ), η οποία τονίζει τη σύνδεση ανάμεσα στον θηλασμό και το περιβάλλον. 2) Στόχοι της #WBW2020 / #ΠΕΘ2020

Να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για τη σύνδεση ανάμεσα στον θηλασμό και την περιβαλλοντική/κλιματική αλλαγή

Να εδραιώσουμε τον θηλασμό ως μία έξυπνη κλιματικά επιλογή

Να εμπλέξουμε ιδιώτες και οργανισμούς για μεγαλύτερη επιρροή

Να κινητοποιήσουμε για δράσεις σχετικά με τη βελτίωση της υγείας του πλανήτη και των ανθρώπων μέσω του θηλασμού

 

Καμπάνια της La Leche League International #1

Σε κάθε βήμα που κάνουμε για να βοηθήσουμε την υγεία μας και την υγεία του πλανήτη… η προσωπική υποστήριξη μπορεί να έχει μεγάλη σημασία. Ο θηλασμός έχει τόσο άμεσες όσο και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία του ατόμου και του πλανήτη. Κάθε μητέρα/γονέας έχει το δικαίωμα να υποστηρίζεται από την κοινωνία, για να επιτύχει τον βέλτιστο θηλασμό. Κάθε μητέρα/γονέας μικρού παιδιού χρειάζεται πρόσβαση σε εξειδικευμένη υποστήριξη θηλασμού από τις υγειονομικές εγκαταστάσεις και την κοινότητα.

Ο θηλασμός μπορεί να κάνει τη διαφορά στην υγεία του μωρού σου και στην υγεία του πλανήτη… Όλες οι Κυβερνήσεις χρειάζεται να κατανοήσουν και να προστατέψουν τον θηλασμό και να προωθήσουν την πρόσβαση σε ανθρώπινο γάλα.
Καλούμε να εφαρμοστεί ο Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος ως ελάχιστο προαπαιτούμενο που θα ακολουθήσουν οι εταιρίες.
Ζητούμε αυξημένη χρηματοδότηση, παρακολούθηση και εφαρμογή καλύτερων πολιτικών και παρεμβάσεων, για να παρέχουμε στις οικογένειες την υποστήριξη που χρειάζονται για τον θηλασμό, ιδίως συμβουλευτική θηλασμού.

Το ανθρώπινο γάλα υποστηρίζει έναν πιο υγιή πλανήτη! Η ευημερία των οικογενειών προωθείται και εξοικονομούνται πόροι, όταν το ανθρώπινο γάλα γίνεται προτεραιότητα στη διατροφή των παιδιών μας. Η ενίσχυση του βιολογικού κανόνα του θηλασμού, παρέχοντας εκπαίδευση και ενθάρρυνση, δημιουργεί ένα κύμα που ξεκινά με τους μικρότερους ανθρώπους μας και αγκαλιάζει τη γη. Ο θηλασμός είναι μια βιώσιμη λύση για έναν πιο υγιή πλανήτη!

 

Η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA)

Η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ιδιωτών και οργανισμών που ενδιαφέρονται για την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού σε όλο τον κόσμο.
Ετησίως η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) συντονίζει και οργανώνει την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού (ΠΕΘ) μεταξύ 1-7 Αυγούστου*.  Από το 2016,  έχουμε εναρμονίσει την Καμπάνια της ΠΕΘ με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Την αποκαλούμε Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ).

Καταχώρησε Σχόλιο